Komanda za upravljanje personalom

Posjeta predstavnika Ureda za saradnju u odbrani (ODC) Komandi za upravljanje personalom (KUP)

24.2.2015

Komandu za upravljanje personalom posjetili su predstavnici ODC-a, na čelu sa gospodinom Johnom Frickom, dana 19.02.2015. godine.

Ispred KUP-a prisutnima se obratio načelnik štaba, brigadir Bahrudin Kumro i ukratko predstavio dosadašnje aktivnosti u okviru rada jedinice. Osnovna tema razgovora bila je implementacija Pravilnika o profesionalnom razvoju i upravljanju karijerom u MO i OS BiH sa težištem na način bodovanja i vrednovanja vojnih škola i kurseva različitih nivoa. Gospodin Frick se interesovao za bodovanje kurseva koje pripadnici OS BiH pohađaju u SAD, te naglasio potrebu da svaki kurs treba biti adekvatno vrednovan, ni precjenjen, ni potcjenjen. Poseban akcenat stavljen je na rendžerski kurs za koji se po prvi put biraju kandidati iz OS BiH. Školovanje i obuka pripadnika OS BiH su jedan od prioritetnih zadataka u sistemu odbrane, zaključeno je na kraju ove radne posjete.

Info- KUP