Komanda za upravljanje personalom

Intervju sa kandidatima za prijem u PVS

24.2.2015

U centrima za regrutovanje i tranziciju, u periodu od 09.02.2015. godine do 27.02.2015. godine, planiran je intervju sa kandidatima za prijem u profesionalnu vojnu službu OS BiH.

Načelnici pomenutih centara, u okviru svojih nadležnosti, pružaju potrebnu podršku radu Komisije za izbor vojnika u OS BiH koja provodi pomenutu aktivnost. U centrima je osiguran adekvatan prostor i uslovi za rad, kao i neophodna administrativna i tehnička podrška. Na osnovu Javnog oglasa na intervju se pozivaju kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate na testiranju. U Centru za regrutovanje i tranziciju u Banjaluci ova aktivnost realizuje se 24. i 25.02.2015. godine. Uvodno obraćanje i upoznavanje tokom intervjua izvršit će načelnik centra za regrutovanje i tranziciju u Banjaluci, major Kosić Jovica, nakon čega slijedi popunjavanje sigurnosnog upitnika i upoznavanje sa sigurnosnim procedurama u OS BiH. Završna i glavna faza ovog procesa je intervju sa kandidatima koji provode članovi Komisije za izbor vojnika u OS BiH.

Info- KUP