Komanda za upravljanje personalom

Radni sastanak sa načelnicima Centara za regrutovanje i tranziciju (CRT)

2.4.2015

U Komandi za upravljanje personalom je 31.03.2015. godine održan je radni sastanak sa načelnicima CRT iz Banjaluke, Sarajeva, Tuzle i Čapljine.

Radni sastanak je otvorio komandant KUP-a brigadir Zoran Dunović i naglasio da sastanak ujedno predstavlja i pripremu u realizaciji internog oglasa za prijem kandidata u početni čin podoficira.

Major Ćazim Mahmić, u svojstvu zamjenika Odjeljenja za regrutovanje i tranziciju, govorio je o načinu realizacije oglasa i  pregledu zaprimljenih aplikacija. O problemima u toku realizacije ove aktivnosti, koji se uglavnom odnose na logistička i neka proceduralna pitanja, govorili su načelnici CRT-va.

“Osnova u realizaciji internog konkursa mora biti poštovanje svih zakonskih procedura koje se odnose na prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu, a na ovom radnom sastanku treba da otklonimo nedoumice i rješimo većinu prisutnih problema”, naglasio je na kraju, načelnik Štaba KUP-a brigadir Bahrudin Kumro.

Info: KUP