Komanda za upravljanje personalom

Upoznavanje psihologa sa područjem rada u OS BiH i sa osnovama Programa „Preventiva“

17.7.2015

U periodu od 20. do 23.07.2015. godine planirana je realizacija radionice na temu „Upoznavanje psihologa MO BiH i OS BiH sa područjima rada pshihologa u OS BiH i sa osnovama Programa Preventiva“.

Cilj radionice je da se primljeni psiholozi upoznaju sa pomenutim programom i steknu nova znanja i vještine iz oblasti mentalnog zdravlja pripadnika MO i OS BiH. Obuku na radionici realizovaće CL Vesna Ležaja, stručni savjetnik-psiholog u Komandi za upravljanje persnalom, a učesnici će se upoznati sa planom rada na samoj radionici.

U Komandi za upravljanje personalom su u toku aktivnosti na realizaciji Javnog oglasa za prijem vojnika u Profesionalnu vojnu službu, kao jedan od težišnih zadataka.

Info- KUP