4. Pješadijska brigada

NEL-1 ocjenjivanje deklarisane čete po OCC E&F programu

14.5.2015

Nakon uspješno savladane prve stepenice SEL-1 ocjenjivanja, deklarisana četa 4.pbr će u periodu od 18. do 22.05.2015.godine na poligonu za obuku Manjača, biti ocijenjena po NEL-1 po OCC&F programu.

Ovo je druga provjera ove jedinice deklarisane po konceptu operativne sposobnosti (Operation capability concept-OCC).

Ovo ocjenjivanje predstavlja krunu četverogodišnjeg ciklusa opremanja i obučavanja deklarisane čete 4.pbr na čelu sa komandirom kapetanom Robertom Viskovićem. Postavljeni cilj je dostizanje pune kompatibilnosti i operativnosti za učestvovanje u NATO vođenim operacijama. Tim ocjenjivača iz zemalja članica NATO-a, kao i tim posmatrača iz OS BiH i drugih partnerskih zemalja vršiti će ocjenjivanje ove jedinice.

Fokus tokom samog ocjenjivanja će biti na provođenju mirovnih operacija, što je jedan od osnovnih zadataka oružanih snaga. Ocjenjivanje će početi izdavanjem naređenja za formiranje baze i provođenje operacija podrške miru. Tokom nekoliko dana jedinica će biti ocijenjena u zadacima uspostave baze, uspostave osmatračkih i privremenih kontrolnih tačaka, pratnji humanitarnih konvoja, patroliranja u zoni operacija, borbi protiv pobunjeničkih grupa i nasilnih demonstracija, te u mnogim drugim zadacima koji se postavljaju pred jedinice koje provode operacije podrške miru.

Info-4.pbr

5 FOTO GALERIJA