4. Pješadijska brigada

Komandant EUFOR-a posjetio 4. pbr

18.5.2015

Komandu 4. pješadijske brigade razmještenu u kasarni „Božan Šimović“ u Čapljini, 15.05.2014. godine, posjetio je komandant EUFOR-a general major Johann Luif sa saradnicima.

Na komandnom mjestu brigade, Komandanta EUFOR-a je prihvatio načelnik štaba brigade, brigadir Nihad Klinac sa štabom brigade i pridruženim savjetodavnim timom EUFOR-a (EAT) koji se nalazi u komandi brigade. Ispred OK OS BiH, posjeti Komandanta EUFOR-a 4. pbr prisutan je bio zamjenik komandanta OK OS BiH za operacije brigadir Mirsad Ahmić.

Nakon riječi dobrodošlice, šef pridruženog savjetodavnog tima EUFOR-a (EAT), major Metin Uzun, kroz informativni brifing, goste je upoznao sa trenutnim aktivnostima savjetodavnog tima EUFOR-a, koji se nalazi u komandi 4. pbr te planovima za naredni period.

Nakon informativnog brifinga pridruženog savjetodavnog tima EUFOR-a (EAT), brigadir Klinac je putem informativnog brifinga upoznao goste sa organizacijsko formacijskom strukturom brigade, razmještajem, trenutnim aktivnostima brigade, težišnim zadaćama koje se nalaze pred komandom i jedinicama brigade u narednom periodu, te doprinosu pridruženog savjetodavnog tima EUFOR-a (EAT) u svakodnevnom životu i radu komandi i jedinica brigade.

Komandant EUFOR-a se je u svom obraćanju posebno interesovao za segment obuke brigade, zahtjevima brigade prema EUFOR-u po pitanju zajedničke obuke pripadnika 4. pbr i EUFOR-a, te koji su to prioriteti zajedničkog obučavanja jedinica EUFOR-a i 4. pbr za naredni period.

Brigadir Klinac se zahvalio generalu Luifu na dosadašnjoj podršci jedinica EUFOR-a jedinicama 4. pbr, te izrazio težište zajedničkog obučavanja u narednom periodu u segmentima pomoći civilnim strukturama i operacijama podrške miru (PSO). 

Nakon brifinga, gosti su u pratnji domaćina izvršili obilazak lokacije „Božan Šimović” nakon čega su završili posjetu 4. pbr.

Info- 4.pbr