4. Pješadijska brigada

Belgijski vojni ataše posjetio kasarnu „Miralem Jugo“

22.5.2015

U sklopu godišnjeg plana obilazaka lokacija u BiH belgijski vojni ataše brigadir Jean–Marie Ferber je posjetio 21.05.2015.godine artiljerijski bataljon koji je smješten u kasarni „Miralem Jugo“ Livač-Mostar.

Cilj posjete je informativni obilazak u sklopu godišnjeg plana posjeta zemalja u okruženju. Informativni brifing za belgijskog vojnog atašea prezentovao je pukovnik Enes Kubat, komandant artiljerijskog bataljona/4.pbr. Vojni ataše je istakao da je kroz prijašnje posjete upoznat sa stanjem u OS BiH, te je naveo da OS BiH imaju  veoma dobru bileteralnu saradnju sa Velikom Britanijom, Austrijom, SAD, Turskom kroz radne vidove obuke, školovanja, usavršavanja jezika i slično. „Veoma profesionalan odnos unutar BiH garantuje dobar smjer prema članstvu u NATO“, kazao je VDP Kraljevine Belgije. Nakon  informativnog brifinga Brigadir Jean–Marie Ferber je sa komandantom artiljerijskog bataljona obišao kasarnu te pregledao naoružanje i tehniku koja je smještena na lokaciji kasarne „Miralem Jugo“ Livač.

Info- 4.pbr