4. Pješadijska brigada

Počeo „Dinamičan odgovor 15-4“ na poligonu za obuku Manjača

22.5.2015

Vježba Oružanih snaga BiH „DINAMIČAN ODGOVOR 15-4“ otpočela je, u petak 22.05.2015. godine u Centru za borbenu obuku (CBO) i Centru za borbene simulacije (CBS) na poligonu “Manjača”.

Vježba je počela izdavanjem operativnog naređenja Komande 4.pbr podčinjenim komandantima. Nakon izdavanja OPNAR-a, prisutnim su se obratili načelnik štaba 4.pbr brigadir Nihad Klinac, komandant KoiD-a brigadir Ilija Petrović i brigadir Radovan Dragović ispred OK OS BiH.

Kako je planirano vježba će se izvesti u periodu od 22. do 27.05.2015.godine a primarne jedinica u vježbi “DINAMIČAN ODGOVOR 15-4”  su Komanda i jedinice 4.pbr , sa pridodatim elementima borbene i servisne podrške iz Brigade taktičke podrške, Brigade zračnih snaga i protiv-zračne odbrane i 4. bataljona logističke podrške.

Cilj vježbe je provjera i ocjena operativne sposobnosti i spremnosti komande  i potčinjenih jedinica brigade da u realnom vremenu planiraju i izvode operacije podrške miru,  radi dostizanja neophodnog nivoa interoperabilnosti jedinica na obuci.

“DINAMIČAN ODGOVOR 15-4” je vježba koja se ocjenjuje institucionalno od strane CBO i CBS, iz sastava Komande za obuku i doktrinu (KOiD) u sistemu upravljanja obukom i vježbama u OS BiH.

U sklopu vježbe, u srijedu 27.05.2014. godine, bit će realizovana terenska vježba sa bojevim gađanjem (LFX) što će ujedno biti i  Dan za posjetioce, kada će predstavnici medija imati priliku da prisustvuju i snime aktivnosti jedinica na vježbi.

Info 4.pbr