4. Pješadijska brigada

Deklarisana četa 1.pješadijskog bataljona ocijenjena po OCC E&F programu

22.5.2015

Na poligonu Manjača od 18. do 21.05.2015.godine provedeno je ocjenjivanje NEL-1, provjera jedinice deklarisane po konceptu operativne sposobnosti (Operation capability concept-OCC).

Ovo ocjenjivanje predstavlja krunu trogodišnjeg ciklusa opremanja i obučavanja 1.pješadijske čete na čelu sa kapetanom Robertom Viskovićem. Punu podršku deklarisanoj četi kako u fazi pripremnog perioda tako i za vrijeme samog ocjenjivanja dala je komanda 1.pb na čelu sa pukovnikom Dinkom Ivkovićem.

Cilj je bio dostizanje interoperabilnosti i kompatibilnosti za učestvovanje u NATO vođenim operacijama. Tim ocjenjivača iz zemalja članica NATO-a, njih 48 iz 12 zemalja kao i tim posmatrača iz OS BiH i drugih partnerskih zemalja, bili su veoma zadovoljni pokazanim znanjem, profesionalnošću, osposobljenosti i motivisanosti tokom svih događaja na ocjenjivanju te su pohvalili pripadnike deklarisane čete. Fokus tokom samog ocjenjivanja je bio na provođenju mirovnih operacija, što je jedan od osnovnih zadataka OS BiH. Tokom nekoliko dana jedinica je provjerena u zadacima uspostave baze, uspostave osmatračkih privremnih kontrolnih tačaka, pratnji humanitarnih konvoja, patroliranju u zoni operacija, borbi  protiv pobunjeničkih grupa i nasilnih demonstracija, te u mnogim drugim zadacima koji se postavljaju pred jedinice koje provode operacije podrške miru.

Info 4.pbr