4. Pješadijska brigada

Uručenje informatičke opreme Osnovnoj školi u Glamoču

7.10.2015

Pripadnici Oružanih snaga BiH, predstavnici Ureda za odbrambenu saradnju (ODC) i tima za civilno-vojnu saradnju (CIMIC) Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, 07.10.2015. godine uručili su Osnovnoj školi u Glamoču vrijednu donaciju u informatičkoj opremi.

Ova planska aktivnost OS BiH i tima za civilno-vojnu saradnju Ambasade SAD-a, organizirana je u cilju jačanja civilno-vojne saradnje između OS BiH i lokalne zajednice Glamoča.

Hvale vrijednu aktivnost u Osnovnoj školi u Glamoču, pripadnici 1.pb/4.pbr iskoristili su za približavanje vojnog poziva učenicima škole, promociju OS BiH kroz kratko druženje sa učenicima i nastavnicima, te davanja odgovora na njihova pitanja.

Riječi zahvalnosti pripadnicima OS BiH, ODC-u i CIMIC timu Ambasade SAD-a u BiH je, u ime učenika i nastavnika škole, izrazio direktor OŠ Glamoč gospodin Anto Ćosić.

Pukovnik Dinko Ivković, komandant 1. pb je u cilju nastavka saradnje sa Osnovnom školom Glamoč pozvao direktora škole da budu gosti 1. pb na Danu otvorenih vrata, koji će se održati početkom mjeseca novembra u kasarni „Ante Bruno Bušić“ u Livnu u povodu obilježavanja Dana OS BiH.

Info- 4.pbr

5 FOTO GALERIJA