4. Pješadijska brigada

Posjeta Inspekcijskog tima Crne Gore Artiljerijskom bataljonu 4. pbr

8.10.2015

U posjeti Artiljerijskom bataljonu 4. pješadijske brigade OS BiH u kasarni ”Miralem Jugo” u Mostaru, 07.10.2015. godine, boravio je Inspekcijski tim Crne Gore.

Cilj posjete bila je inspekcija prijavljene lokacije „Miralem Jugo“ u skladu sa Sporazumom o subregionalnoj kontroli naoružanja. Tokom brifinga, koji je upriličen tim povodom, komandant Artiljerijskog bataljona 4. pješadijske brigade pukovnik Enes Kubat upoznao je Inspekcijski tim Crne Gore o strukturi i lokaciji komande, te sredstvima i naoružanjem koji podliježe inspekciji. Kao gost posmatrač OSCE-a u sastavu Inspekcijskog tima Crne Gore bio je oficir iz R. Češke, a gosti posmatrači u sastavu Pratećeg tima OS BiH su bili iz SR Njemačke te iz SAD-a. Nakon prezentacije brifinga, izvršen je i obilazak kasarne te pregled sredstava koji su bili predmet inspekcije.        

Info-4.pbr

3 FOTO GALERIJA