5. Pješadijska brigada

Obilježen Dan OS BiH na lokacijama 5.pbr OS BiH

1.12.2014

Svečanim postrojavanjem jedinica 5. pješadijske brigade OS BiH na lokacijama razmještaja, danas je obilježen Dan Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na nivou 5.pješadijske brigade.

Postrojavanje na svojim lokacijama u Zenici, Kiseljaku, Bijeljni i Žepču organizirale su komande bataljona za svoje pripadnike, dok je na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“, Komanda 5. pješadijske  brigade bila nosilac aktivnosti svečanog postrojavanja kako za svoje pripadnike tako i za pripadnike jedinica drugih formacijskih cjelina OS BiH razmještenih na ovoj lokaciji.

Svečanom postrojavanju, pored aktivnih pripadnika, prisustvovali su penzionisani pripadnici OS BiH, predstavnici civilnih struktura vlasti kantonalnog i općinskog nivoa, predstavnici sigurnosnih agencija državnog i entitetskog nivoa, predstavnici EUFOR-a, OSCE misije u BiH, kao i lokalne medijske kuće.

Gostima i vojnicima u stroju obratio se komandant 5.pbr, brigadni general dr. Kenan Dautović. U svom govoru zahvalio se gostima na dolasku, te je izdvojio samo neke značajnije izazove i zadatke koji su se našli pred 5.pbr u ovoj godini, a na koje je brigada uspjela uspješno odgovoriti. Samo tokom operacije „VAL“ koja je prethodila vježbi „Zajednički napor 14“  kao i samoj vježbi, 5. pješadijska brigada je angažirala 3337 vojnih osoba i 417 motornih vozila. Na vojnim lokacijama Dubrave, Zenica i Bijeljina oformljena su tri prihvatna centra za smještaj civilnih osoba koje su evakuirane iz svojih domova i kroz koje je prošlo 4159 civila, te da 5.pbr još uvijek pruža smještaj i brine za 32 civilne osobe, podsjetio je general Dautović.

Također, general Dautović je iskoristio ovu priliku te je u ime Operativne komande OS BiH, kao i sa nivoa 5. pješadijske brigade uručio pohvale i nagrade istaknutim pojednicmima, pripadnicima 5.pbr za postignute rezultate u obnašanju svakodnevnih zadataka. Predstavnicima Kantonalne uprave CZ TK, te mediskim kućama RTV TK i RTV Živinice, u znak dobre saradnje, general Dautović je uručio Zahvalnice, izrazivši nadu da će se ova saradnju u narednom periodu i poboljšati „jer uvijek ima mjesta za unapređenje odnosa“ naglasio je general Dautović.

Po završetku zvaničnog dijela ceremonije, upriličen je TT zbor gdje je prisutnima prezentiran jedan dio vojnog naoružanja i opreme. Po završetku TT zbora, druženje sa gostima nastavljeno je u vojničkom restoranu uz prigodanu trpezu.

Na kraju napominjemo da su i sredstva javnog informiranja sa lokalnog nivoa (Televizija Tuzlanskog kantona i Televizija Živince, Dnevni avaz i INPUT) propratile ovaj događaj, a general Dautović je dao izjavu za navedene medije. Također, general Dautović je jutros gostovao na Televiziji Tuzlanskg kantona u Jutarnjem programu koji se prenosio uživo iz studija, a tema je posvećena Danu OS BiH. I ova činjenica govori u prilog značaja Oružanih snaga za lokalnu zajednicu te njihovu zainteresiranost za aktivnosti koje se provode u Oružanim snagama. 

Info-5. pbr

 

5 FOTO GALERIJA