5. Pješadijska brigada

Obilježavanje Dana OS BiH na lokacijama 5. pješadijske brigade OS BiH

30.11.2021

Svečanim postrojavanjem jedinica 5. pješadijske brigade na lokacijama razmještaja, 29. novembra 2021. godine, obilježena je 16. godišnjica osnivanja OS BiH.

Obilježavanje Dana OS BiH u kasarnama, “Mato Lučić-MaturicaKiseljak, “Vojvoda Stepa Stepanović” Bijeljina iJosip Karimović-Grabo Žepče organizirale su komande bataljona  za svoje pripadnike, dok je na lokaciji kasarna i aerodrom „Dubrave“ Živinice, Komanda 5. pješadijske brigade bila nosilac aktivnosti svečanog postrojavanja, kako za svoje pripadnike, tako i za pripadnike jedinica drugih cjelina OS BiH razmještenih na ovoj lokaciji.

Na lokaciji „7. Muslimanske brigade“ Zenica, obilježavanje godišnjice Dana OS BiH će biti organizirano 1. decembra 2021. godine.           

U kasarni i aerodromu „Dubrave“ na lokaciji razmještaja komanda 5. pbr vojnicima u stroju i gostima obratio se Načelnik štaba 5. pbr OS BiH, brigadir Sreten Milošević. U svom govoru Načelnik štaba je naglasio glavne događaje koji su obilježili 5. pbr u ovoj godini, te postignute rezultate koje je ostvarila brigada, kao i druge jedinice OS BiH stacionirane na lokaciji. Također, naglasio je i težišne aktivnosti za 2022. godinu.

Brigadir Milošević i komandanti jedinica stacioniranih na ovoj lokaciji iskoristili su ovu priliku te su nagrađenim i pohvaljenim pripadnicima OS BiH čestitali na postignutim rezultatima u protekloj godini.

Info – 5.pbr

9 FOTO GALERIJA