6. Pješadijska brigada

Sportsko takmičenje u streljaštvu - gađanje AP M16 A1 na nivou 6.pbr OS BiH

15.8.2011

U organizaciji 2.pješadijskog bataljona 6.pbr OS BiH od 08.do 10.augusta 2011. godine, na lokaciji kasarna „Adil Bešić“ u Bihaću, realizovano je sportsko takmičenje na nivou brigade u streljaštvu – puška M16 A1. Učešće je uzelo 5 ekipa brigade i to : Komanda brigade sa prištapskim jedinicama, tri pješadijska bataljona, te artiljerijski bataljon.

U organizaciji 2.pješadijskog bataljona 6.pbr OS BiH od 08.do 10.augusta 2011. godine, na lokaciji kasarna „Adil Bešić“ u Bihaću, realizovano je sportsko takmičenje na nivou brigade u streljaštvu – puška M16 A1. Učešće je uzelo 5 ekipa brigade i to : Komanda brigade sa prištapskim jedinicama, tri pješadijska bataljona, te artiljerijski bataljon.

Tokom dvodnevnog takmičenja koje je realizovano u muškoj i ženskoj konkurenciji postignuti su odlični rezultati koji će biti dobar preduslov za izbor ekipe brigade za učešće na pretstojećem prestižnom takmičenju u streljaštvu na nivou OS BiH.

Za ostvareni rezultat u fer i sportskom takmičenju najuspješnijim ekipama i pojedincima dodjeljene su diplome.

Ostvareni ekipni rezultati su bili sljedeći:

EKIPNI PLASMAN
(Muškarci)
1. mjesto - 1. pješadijski bataljon
2. mjesto - 3. pješadijski bataljon
3. mjesto - artiljerijski bataljon

(Žene)
1. 3. pješadijski bataljon
2. 2. pješadijski bataljon
3. 1. pješadijski bataljon


POJEDINAČNI PLASMAN
(Muškarci)
1. mjesto - kap. Siniša Perić (1.pb)
2. mjesto - st.vod. Marinko Stojnić (1.pb)
3. mjesto – st.vod. Sead Muminović (2.pb)

(Žene)
1. voj.Emina Mazlagić (2.pb)
2. p.por. Snježana Oršolić (3.pb)
3. voj. I kl. Delfina Janković (K-da 6.pbr sa p/j)

Učesnici takmičenja iskazali su zadovoljstvo dobrom organizacijom domaćina tokom sportskog takmičenja.


Info – 6.pbr