Operativna komanda

Nastupna posjeta komandanta EUFOR-a Operativnoj komandi OS BiH

15.2.2022

Komandant OK OS BiH generalmajor Radovan Ilić primio je u nastupnu posjetu 11. februara 2022. general-majora Antona Wessely-a, komandanta EUFOR-a. Prijemu su prisustvovali VD zamjenika komandanta OK OS BiH za operacije brigadir Mirzet Lubenović, lični pomoćnici komandanta EUFOR-a pukovnik Konstantin Oberleitner i potpukovnik Jaune Reid te pukovnik Saša Lazarević lični pomoćnik komandanta OK OS BiH.

Komandant OK OS BiH general Ilić je upoznao generala Wessely-a sa organizacijsko - formacijskom strukturom i razmještajem komandi i jedinica, misijom Operativne komande OS BiH, realizovanom i planiranom obukom u 2022. godini, procesom humanitarnog deminiranja, dostignućima u okviru civilno vojne saradnje i pružanju pomoći civilima u slučaju elementarnih i drugih nesreća te realnim izazovima sa kojima se OK OS BiH susretala i susreće u realizaciji zadataka sa posebnim osvrtom na epidemiološku situaciju prouzrokovanu pandemijom COVID-19.


Komandant EUFOR-a general Wessely se zahvalio generalu Iliću na dobrodošlici i pruženim informacijama, te naglasio da će EUFOR nastaviti sa pružanjem pomoći Oružanim snagama BiH u procesu obuke jedinica i izgradnji i jačanju sposobnosti.


Tokom susreta vođeni su razgovori o trenutnim aktivnostima komande i jedinica OK OS BiH i o dosadašnjoj međusobnoj saradnji. Komandanti EUFOR-a i Operativne komande OS BiH su izrazili zadovoljstvo ostvarenim nivoom saradnje i nastavkom iste u periodu koji slijedi.


Info – OK OS BiH

4 FOTO GALERIJA