Operativna komanda

Održana analiza obuke Operativne komande OS BiH za 2021. godinu

21.2.2022

Analiza obuke Operativne komande OS BiH za 2021. godinu održana je 17. februara 2021. godine, u Domu OS BiH u Sarajevu. Analizi su prisustvovali komandant OK OS BiH generalmajor Radovan Ilić, VD zamjenika komandanta OK OS BiH za operacije brigadir Mirzet Lubenović, komandanti brigada OK OS BiH, predstavnici Zajedničkog štaba OS BiH na čelu sa brigadirom Nedžadom Terzićem, predstavnici Komande za podršku OS BiH na čelu sa brigadirom Rusmirom Mrkovićem, predstavnici EUFOR-a, Načelnici organizacionih cjelina OK OS BiH i glavni podoficiri OK OS BiH i potčinjenih jedinica.

Analizu obuke OK OS BiH za 2021. godinu otvorio je komandant Operativne komande OS BiH generalmajor Radovan Ilić, dajući osnovne smjernice za realizaciju godišnje analize. Komandanti brigada i predstavnici OK OS BiH su, u svojim izlaganjima, predstavili najvažnije događaje obuke u toku 2021. godine sa posebnim osvrtom na dostignute nivoe osposobljenosti i izazove koji su pratili proces obuke komandi i jedinica.


Značajna pažnja tokom izlaganja bila je usmjerena na organizaciju, pripremu i realizaciju obuke u uslovima pandemije koronavirusa ,,COVID-19,, , zbog čega su, nerijetko, određeni događaji obuke bili prolongirani ili otkazivani. Ciljevi obuke komandi i jedinica OK OS BiH u toku 2021. godine su ostvareni. Proces obuke i edukacije realizovan je kroz pripremu i realizaciju vježbi komandi i jedinica OK OS BiH, obuku izviđačkih jedinica, obuci za pomoć civilnim strukturama u slučaju elementarnih nepogoda, stručno-specijalističke obuke i druge vidove obučavanja.


U završnom obraćanju, general Ilić je predstavio zaključke analize obuke OK OS BiH za 2021. godinu izražavajući zadovoljstvo sa postignutim rezultatima obuke, ali i žaljenje zbog prolongiranja i otkazivanja dijela planiranih vježbi.


Komandant OK OS BiH je naglasio potrebu intenziviranja učešća u međunarodnim vježbama i saradnju po pitanjima obuke sa stranim oružanim snagama ali i individualnog profesionalnog usavršavanja. Prioriteti obuke u 2022. godini će biti na dostizanju novih i održavanju postojećih nivoa osposobljenosti komandi i jedinica OK OS BiH formacijskog i privremenog sastava za, eventualno, učešće u operacijama podrške miru i izvođenju operacija u zemlji u skladu sa Zakonom o odbrani.


Info – OK OS BiH