Operativna komanda

Operativnu komandu OS BiH posjetio Vojni ataše Republike Austrije

21.2.2022

Komandant Operativne komande OS BiH generalmajor Radovan Ilić primio je u posjetu Vojnog atašea Republike Austrije u BiH brigadira Ericha Simburgera, 18. februara 2022. godine.

Vojni ataše Republike Austrije informisao je Komandanta OK OS BiH o školovanju kadeta iz BiH na Terezijanskoj Vojnoj Akademiji u Republici Austriji i njihovom budućem stažiranju u jedinicama Operativne komande OS BiH.


Brigadir Simburger je, također, izrazio spremnost Ministarstva odbrane Republike Austrije u pružanju pomoći na razvijanju sposobnosti OS BiH u izvođenju borbenih dejstava na brdsko – planinskom terenu.


General Ilić je iznio prijedlog buduće saradnje u oblastima organizacije, pripreme i realizacije obuke izviđačkih jedinica.


Na kraju susreta, komandant Operativne komande OS BiH je izrazio zahvalnost OS Austrije na pruženoj podršci OS BiH, a brigadiru Simburgeru na ličnom angažmanu.


Info – OK OS BiH