Operativna komanda

Finalna koordinacijska konferencija za vježbu “Kombinovani napor 22”

4.8.2022

Na lokaciji kasarne „Mika Bosnić“ na Manjači , 03. augusta 2022. godine realizovana je Finalna koordinacijska konferencija (FCC) za vježbu “Kombinovani napor 22”, za proces planiranja i pripreme ocjenjivanje deklarisane Bataljonske grupe lake pješadije (INF-L-BNG) na nivou NEL-2.

Nosilac realizacije FCC-a je Operativna komanda OS BiH. Konferenciju je otvorio zamjenik komandanta OK OS BiH za operacije brigadir Mirzet Lubenović koji je zaželio dobrodošlicu učesnicima konferencije naglasivši osnovne ciljeve vježbe kao i stvaranje uslova za operativno provođenje vježbe u 3. fazi procesa vježbe „Kombinovani napor“, kao i značaj daljnjeg razvoja operativnih sposobnosti jedinica OS BiH.

Na konferenciji su se obratili i komandant Operativne komande generalmajor Radovan Ilić, načelnik Uprave za operacije i obuku Zajedničkog štaba brigadir Josip Brajković, komandant KOiD-a brigadir Slaven Blavicki koji je ujedno i direktor vježbe, te zamjenik komandanta NATO štaba u Sarajevu brigadir Baris Akbas.

FCC predstavlja završnu fazu priprema za vježbu koja će se u septembru ove godine realizovati na poligonu za borbenu obuku na Manjači.

Nakon rada u sindikatima, prezentovani su produkti rada te je izvršeno potvrđivanje produkata konferencije.

3 FOTO GALERIJA