Brigada taktičke podrške

Završen Osnovni kurs za humanitarno deminiranje

13.6.2014

U kasarni “Rajlovac OS BiH” 13.05.2014. godine, održana je ceremonija uručivanja certifikata za 26 polaznika iz sastava OS BiH koji su završili Osnovni kurs za humanitarno deminiranje.

Kurs je realizovan u organizaciji Privremenog centra za protuminsko djelovanje i EOD u vremenskom periodu od 05.05. do 13.06.2014. godine, sa ciljem osposobljavanja polaznika za tehničkim i sigurnosnim standardima izvođenja operacija humanitarnog deminiranja.

Ocjenjivanje polaznika kursa vršilo se kroz pismene testove provjere znanja i interaktivne vježbe na području za lokalnu obuku u kasarni “Rajlovac OS BiH”.

U povodu završetka kursa komandant Privremenog centra za PMD i EOD major Dejan Blagovčanin, predstavnik deminerskog bataljona major Janjko Pervan i načelnik odjeljenja za deminersku obuku kapetan Sead Hubjer, uručili su certifikate polaznicima koji su uspješno završili kurs. Nakon ove edukacije polaznici će biti raspoređeni u deminerske timove na zadacima humanitarnog deminiranja.

Info-brTP