Brigada taktičke podrške

Završeno angažovanje čete ABHO na sanaciji šteta uzrokovanih poplavama u BiH

2.7.2014

Od 21.05. do 27.06.2014. godine četa ABHO Brigade taktičke podrške je bila angažovana na sanaciji šteta uzrokovanih poplavama u Bosni i Hercegovini, odnosno na čišćenju i biološkoj dekontaminaciji - dezinfekciji javnih površina i objekata u Doboju, Šamcu, Bijeljini i Orašju.

Realizovane su  aktivnosti čišćenje javnih površina (ulica, parkova, prilaza), objekata i dekontaminacija ljudi.

Četa ABHO brTP je bila angažovana u Doboju do 04.06.2014. godine, gdje je izvršena dekontaminacija 12.850 m2 površina, 40 ljudi i jedno motorno vozilo, a do 16.06.2014. godine u Bijeljini je završena dekontaminacija 177.740 m2 površine i 8 motornih vozila. Zaključno sa danom 27.06.2014. godine u Orašju je izvršena dekontaminacija 32.650m2 površina i 12 motornih vozila i u Šamcu dekontaminacija 458.480 m2 površine, 24.080 ljudi i 10.603 m/v.

Info-brTP