Brigada taktičke podrške

Inžinjerijski bataljon u izgradnji mostova

4.7.2014

U prethodnih mjesec dana, Inžinjerijski bataljon brTP stavio je svoje kapacitete na raspolaganje civilnim institucijama općina Šekovići i Zvornik, kako bi pomogli u sanaciji poplavama oštećenim i porušenim mostovima.

Nekoliko dana nakon izbijanja poplava uvidjelo se da je veliki broj mostova, tip „Bejli“, na područjima pogođenim poplavama oštećeno ili porušeno, te su pojedine općine zatražile pomoć Oružanih snaga BiH u saniranju štete na istima. Pomoć koju pružaju pripadnici Inžinjerijskog bataljona ogleda se u izvlačenju oštećenih i porušenih mostova iz korita rijeka, te postavljanju istih na njihova mjesta, a u cilju normalizacije života na poplavama pogođenom području. Pripadnici ovog voda na čelu sa komandirom, potporučnikom Bukva Jadrankom, do sada su na području općine Šekovići na samom ulazu u grad, porušeni most „Bejli“ izvadili iz korita rijeke, popravili i ponovo postavlili most dvoredne-jednospratne konstrukcije u dužini od 12 polja. Zatim, na području općine Šekovići - s. Željeznik, most „Bejli“ je izvađen iz korita rijeke, popravljen i trenutno se izvode aktivnosti na njegovom ponovnom postavljanju, što bi trebalo biti završeno početkom sljedeće sedmice. Ovaj most je u dimenzijama dvoredne-jednospratne konstrukcije u dužini od 11 polja. Također, na području općine Zvornik - s. Kušlet, most jednoredne-jednospratne konstrukcije u dužini od 12 polja je izvađen iz rijeke, rasklopljen i uz dalju koordinaciju sa općinom Zvornik bit će riješeni termini ponovnog postavljanja. U skladu sa mogućnostima, Inžinjerijski bataljon će se i dalje odazivati apelima za pomoć civilnim institucijama, sve dok se život potpuno ne normalizuje u mjestima koje je zadesila ova prirodna katastrofa.

Info-brTP