Brigada taktičke podrške

Načelnik Štaba EUFOR-a posjetio Brigadu taktičke podrške

4.7.2014

Načelnik Štaba EUFOR-a, brigadni general András Szűcssa, sa saradnicima, posjetio je 3. jula 2014. godine, Komandu Brigade taktičke podrške u Rajlovcu.

Posjeta generala Szűcssa bila je u cilju izrade prijedloga strukturalnih promjena EUFOR-ovih Pridruženih savjetodavnih timova brigadama OS BiH. Sa generalom Szűcssaom razgovarao je komandant Brigade TP brigadir mr. Esad Šejtanić i upoznao ga je sa misijom, zadacima, strukturom i aktuelnostima u brTP, sa posebnim naglaskom na doprinos personala brTP u pomoći civilnom stanovništvu na područjima pogođenim nedavnim poplavama. Ovom prilikom brigadir Šejtanić je izrazio ponos i pohvalio pripadnike brTP koji su učestvovali u operacijama pomoći civilnom stanovništvu u područjima ugroženim poplavama. Također, brigadir Šejtanić je posebno naglasio potrebu kvalitetnijeg opremanja i održavanja opreme i sredstava radi unaprjeđenja i učinkovitijeg obučavanja i izvršavanja zadataka pripadnika brTP i njenih jedinica.

Članovi pridruženog tima EUFOR-a u brTP, majori Karoly Lang i Mikko Viskari i pukovnik Stjepan Musa, PNŠ za operacije i obuku u brTP, sa saradnicima, upriličili su informativni brifing za generala Szűcssa, tokom kojeg su ga upoznali sa dostignućima i aktuelnostima koje se tiču djelovanja i saradnje brTP sa Pridruženim savjetodavnim timom. Izraženo je zadovoljstvo postignutim, kao i sa dosadašnjom saradnjom, te dato nekoliko sugestija i prijedloga za buduću saradnju i djelovanje.

Info-brTP