Brigada taktičke podrške

Dani otvorenih vrata u kasarni „Rajlovac OS BiH“

26.11.2014

U povodu obilježavanja 9. godišnjice formiranja OS BiH, 26.11.2014. godine u kasarni “Rajlovac OS BiH” održana je manifestacija “Dani otvorenih vrata” koju je posjetilo oko 650 djece iz vrtića, domova i osnovnih škola u pratnji roditelja, vaspitača i učitelja iz Visokog, Istočnog Sarajeva, Sarajeva i okruženja.

Nosilac organizacije ove manifestacije je Komanda Brigade taktičke podrške i ovom prilikom posjetioci su mogli da upoznaju personal ove brigade i da vide sredstva i opremu koju koristi ova jedinica. Pored jedinica iz sastava Brigade taktičke podrške na ovoj manifestaciji učešće su uzele i jedinice iz sastava Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane koje se nalaze na vojnoj lokaciji “Rajlovac OS BiH”.

Cilj ove manifestacije je predstavljanje jedinica OS BiH u javnosti i jačanje saradnje sa civilnim institucijama i lokalnom zajednicom.

Prisutnima je posebno interesantno bilo vidjeti vježbe koje su izveli pripadnici bataljona vojne policije iz sastava Brigade taktičke podrške, vidjeti helikoptere, a veliko interesovanje pokazali su i za sva druga sredstva i opremu.

Mališani su u kasarnu došli sa prigodnim poklonima, a veliki broj njih je izrazio želju da jednog dana i oni postanu vojnici, te da ih ponovo pozovemo u posjetu.

Info-brTP