Brigada taktičke podrške

Prvostepeno ocjenjivanje u Oklopnom bataljonu

30.1.2015

U Oklopnom bataljonu Brigade taktičke podrške je u periodu od 26. do 27.01.2015. godine u kasarni VB “Aerodrom Dubrave“ realizovano prvostepeno ocjenjivanje od strane Tima za koordinaciju bojevih gađanja iz Centra za borbenu obuku.

Aktivnost je izvedena kroz nekoliko faza. Prvo je izvršeno testiranje pripadnika Oklopnog bataljona u teoretskom poznavanju funkcionalnih dužnosti. Nakon toga su izvršene praktične provjere pojedinaca i posada u uvježbanosti individualnih i kolektivnih zadataka. Osim gore navedenih aktivnosti, Tim za koordinaciju bojevih gađanja je ostvario uvid u stanje kompletnosti i ispravnosti tehnike za izvršenje zadatka. Prvostepeno ocjenjivanje je prva stepenica ka sticanju uvida u nivo obučenosti pripadnika Oklopnog bataljona i njihove spremnosti za drugostepeno ocjenjivanje, a sve u sklopu priprema za realizaciju kvalifikacijskog bojevog gađanja i učešća jedinica Oklopnog bataljona u podršci vježbe vanjskog ocjenjivanja „Dinamični odgovor 15-X“.

Info- brTP