Brigada taktičke podrške

Posjeta evakuacijskog tima Republike Grčke oklopnom bataljonu

6.2.2015

Oklopni bataljon Brigade taktičke podrške u kasarni i aerodromu „Dubrave“, 04.02.2015. godine, posjetio je Inspekcijski tim Armije Republike Grčke koji je predvodio brigadir Nikolaos Vasilakis.

Prihvat Inspekcijskog tima izvršio je komandant oklopnog bataljona, pukovnik Sulejman Đulović, koji se u svom obraćanju zahvalio na posjeti. Nakon prihvata gostiju upriličen je informativni brifing gdje su gosti upoznati sa misijom, obukom, lokacijama razmještaja jedinica i drugim važnim aktivnostima na kojima je oklopni bataljon bio angažovan u prethodnom periodu, kao i težišnim aktivnostima i zadacima koje oklopni bataljon očekuju u narednom periodu.

Nakon informativnog brifinga gosti su se uputili u obilazak jedinica oklopnog bataljona. Obišli su jednice na poligonu za obuku, gdje su se upoznali sa sredstvima na kojima bataljon radi i načinom izvođenja obuke. Nakon obilaska oklopnog bataljona, vođa Inspekcijskog tima, brigadir Nikolaos Vasilakis se zahvalio na srdačnom prijemu.

Info-brTP