Brigada taktičke podrške

Novoimenovani Komandant Brigade taktičke podrške u posjeti inžinjerijskom bataljonu

13.2.2015

Dana 05.02.2015. godine u posjeti inžinjerijskom bataljonu boravio je novi komandant Brigade taktičke podrške, brigadir Amir Čorbo sa svojim pomoćnicima.

Razlog ove posjete je bio upoznavanje novog Komandanta Brigade taktičke podrške sa inžinjerijskim bataljonom, kao jednom od jedinica iz sastava organizacijske strukture ove brigade, te sa lokacijom kasarne „Zdravko Čelar“ u Derventi na kojoj je ova jedinica razmještena. Komandant inžinjerijskog bataljona i kasarne „Zdravko Čelar“ u Derventi, major Vladimir Latinović, upoznao je putem informativnog brifinga Komandanta Brigade taktičke podrške sa bataljonskom organizacijskom strukturom, najznačajnijim postignutim rezultatima u dosadašnjem radu, trenutnim aktivnostima, kao i predstojećim zadacima inžinjerijskog bataljona.
Komandant Brigade taktičke podrške, brigadir Amir Čorbo je upoznat sa stanjem i kapacitetima kasarne „Zdravko Čelar“ u Derventi, što je na licu mjesta mogao i lično da sagleda. Komandant inžinjerijskog bataljona, major Latinović se na kraju informativnog brifinga zahvalio brigadiru i njegovim pomoćnicima iz komande Brigade taktičke podrške, te naglasio da će ova jedinica i u budućnosti nastaviti da uspješno izvršava sve pred nju stavljene zadatke. Komandant Brigade taktičke podrške se na kraju posjete zahvalio Komandantu inžinjerijskog bataljona i pripadnicima bataljona na ukazanom gostoprimstvu.

Info-brTP