Brigada taktičke podrške

Posjeta Komandanta Brigade taktičke podrške Oklopnom bataljonu

17.2.2015

Oklopni bataljon Brigade taktičke podrške u kasarni i aerodromu „Dubrave“, 12.02.2015. godine, posjetio je komandant Brigade taktičke podrške brigadir Amir Čorbo sa Štabom brigade.

Predaju raporta i upoznavanje sa Komandom bataljona i komandirima četa izvršio je komandant Oklopnog bataljona, pukovnik Sulejman Đulović. Uvodnu riječ prije početka brifinga imao je komandant Brigade taktičke podrške brigadir Amir Čorbo. Nakon prihvata gostiju i uvodne riječi Komandanta brigade upriličen je informativni brifing. Na brifingu Komandant brigade je upoznat i sa organizacijom bataljona, misijom, obukom, lokacijama razmještaja jedinica i drugim važnim aktivnostima na kojima je Oklopni bataljon bio angažovan u prethodnom periodu. Osim ovoga iznesene su i težišne aktivnosti i zadaci koje Oklopni bataljon očekuju u narednom periodu.

Nakon informativnog brifinga Komandant brigade je obišao jedinice iz sastava OKB-a. U sklopu obilaska brigadir Čorbo se upoznao sa poligonom za obuku i mjestima razmještaja tehnike bataljona, gdje se upoznao sa sredstvima na kojima bataljon radi i izvodi obuku.

Info-brTP