Brigada taktičke podrške

Uručivanje certifikata i pohvale pripadnicima deklarisanog 3. vod-a NUS čete

19.2.2015

U kasarni „Rajlovac OS BiH“ 18.02.2015. godine upriličena je ceremonija uručivanja certifikata i pohvale pripadnicima deklarisane jedinice 3. vod-a čete za uništavanje NUS-a.

Uručivanje certifikata i pohvale dobijene od strane načelnika ZŠ OS BiH, general pukovnika Ante Jeleča, povodom realizovane konferencije o obuci za 2014. godinu izvršio je k-dant Brigade taktičke podrške, brigadir Amir Čorbo.

Na pomenutoj Konferenciji o obuci OS BiH održanoj u Domu OS BiH u Sarajevu 11.02.2015. godine prezentovani su postignuti rezultati realizovane obuke na svim nivoima u OS BiH tokom 2014. godine, sagledavanje dobrih i loših strana procesa obuke i izazova sa kojima su se komande i jedinice OS BiH susretale prilikom realiziranja, kao i utvrđivanje konkretnih prijedloga i mjera za unapređenje i poboljšanje sistema obuke u OS BiH za naredni period.

Na konferenciji su istaknute komande i jedinice OS BiH koje su postigle posebne rezultate u domenu obuke i vojne edukacije za 2014. godinu među kojima je i 3. vod čete za NUS koji je kroz koncept operativne sposobnosti (OCC E&F) uspješno završio NATO ocjenjivanje NEL 2, kojim je ocijenjen interoperabilnim sa snagama zemalja partnera i spreman za učestvovanje u NATO vođenim operacijama podrške miru.

Pripadnici deklarisanog 3. vod-a su u proteklom periodu kroz proces obuke i dostizanja zadanih standarda morali proći zahtjevnu obuku kroz različite simulacijske, terenske vježbe i bojeva gađanja.

Nominovani 3. vod raspolaže sa 32 certificirana tehničara za NUS od čega NATO EOD nivo3 sposobnosti posjeduje 19 (devetnaest) pripadnika ovog vod-a dok ostali pripadnici posjeduju niži nivo sposobnosti (nivo 1 i 2).

Pored specijalističkog dijela EOD obuke koju su pripadnici ovog vod-a pohađali u zemlji i inostranstvu svi pripadnici nominovanog deklarisanog vod-a su završili i određene nivoe engleskog jezika.

Četa za NUS, u čijem se sastavu nalazi nominovani 3. EOD vod je opremljena najsavremenijom EOD opremom doniranom od strane ODC-a koja je kompatibilna sa svim NATO zahtjevanim standardima i uz obučene i sposobne pripadnike spreman je da izvrši zadanu misiju.

Info-brTP