Brigada taktičke podrške

Zamjenik načelnika štaba EUFOR-a posjetio Brigadu taktičke podrške

25.2.2015

Zamjenik načelnika štaba za obuku i osposobljavanje, brigadir Hakan Soner Aplak sa saradnicima, 24.02.2015. godine boravio je u radnoj posjeti komandi Brigade taktičke podrške. U sklopu navedene posjete pored tima iz sastava EUFOR-a prisutni su bili i predstavnici Operativne komande Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na čelu sa zamjenikom komandanta OK OS BiH za operacije, brigadirom Mirsadom Ahmićem.

Nakon uvodnog obraćanja komandanta brigade, brigadira Amira Čorbe i izražene dobrodošlice, pukovnik Stjepan Musa je prisutne informisao, putem informativnog brifinga, o osnovnim podacima o Brigadi taktičke podrške, te o stepenu realizacije obuke koja je sprovedena, koja se sprovodi i koja je u planu da se realizuje sa pripadnicima EUFOR-a, a što je i bio glavni cilj ove posjete.

Nakon informisanja prisutnih uslijedila je diskusija o stepenu realizacije planova zajedničke obuke, problemima sa kojima se susretalo tokom realizacije iste, te prijedlogom za unapređenje procesa obuke u narednom periodu.

Na kraju posjete komandi Brigade taktičke podrške na vojnoj lokaciji „Rajlovac OS BiH“ obišli su i sagledali realizaciju obuke koja se zajednički sprovodi na navedenoj lokaciji od strane EUFOR-a i OS BiH.

Info-brTP