Brigada taktičke podrške

Početak realizacije ljetne kampanje deminiranja

9.3.2015

Realizacija ljetne kampanje deminiranja predviđena Godišnjim planom PMA za 2015. godinu u Deminerskom bataljonu otpočela je 02.03.2015. godine.

Deminerski bataljon/brTP je otvaranje Ljetne kampanje deminiranja otpočeo sa kapacitetom od 31 manuelna deminerska tima, 3 tima za mašinsku pripremu zemljišta i 1 tim PREG-a.

Otvaranje deminerskih radilišta i upošljavanje deminerskih timova iz sastava Deminerskog bataljona potpomognuti mašinskim timovima za mašinsku pripremu zemljišta iz sastava NPA (Norvegian People's Aid) odvijalo bi se u skladu s planom deminerskih aktivnosti za ciklus deminiranja 15/3 koji iznosi 236 729,7 m2.

Aktivnosti realizacije deminiranja za ciklus 15/3 planiran je da se odvija na 15 deminerskih radilišta u 11 općina.

Ostala raspoloživa sredstva kao i deminerski timovi bit će naknadno uključeni u proces deminiranja po sticanju potrebnih uslova za uključenje u realizaciju deminerskih aktivnosti.

Info- brTP