Brigada taktičke podrške

Izgradnja čelično-drvenog mosta u MZ Bosanski Lužani u Derventi

8.4.2015

U periodu od 16.03. do 03.04.2015. godine na lokaciji kasarne „Zdravko Čelar“ Derventa izvršena je teoretska i praktična obuka na izgradnji čelično-drvenog mosta kojoj je prisustvovalo 13 pripadnika Inžinjerijskog bataljona.

Obuku su izvodili pripadnici MTT EUFOR-a (Austrijsko-Slovenački kontigent), a ista je uspješno završena kako teoretki tako i praktični dio.

Prva sedmica obuke bila je teoretska, dok su naredne dvije sedmice bile vezane za praktični rad na izgradnji mosta.

Dana 03.04.2015. godine izgradnja mosta u MZ Bosanski Lužani je završena i isti je predat lokalnoj zajednici na korištenje.

Ceremoniji primopredaje mosta prisustvovali su Načelnik općine Derventa sa predstavnicima lokalne zajednice, predstavnici komande EUFOR-a, kao i predstavnici dvije medijske kuće BHT („Naša snaga“) i K3 Prnjavor.

Inžinjerijski bataljon će i u narednom periodu, provođenjem raznih aktivnosti iz svog djelokruga, raditi na očvršćavanju dobrih odnosa sa lokalnim zajednicama, kao i poboljšanju ugleda pripadnika OS BiH u društvu.

Info-brTP