Brigada taktičke podrške

Procjena borbene spremnosti Deminerskog bataljona

30.4.2015

Tim starješina iz sastava Operativne komande Oružanih snaga BiH, koji je predvodio zamjenik komadanta Operativne komande OS BiH za operacije brigadir Mirsad Ahmić je, 29.04.2015. godine izvršio procjenu borbene spremnosti Deminerskog bataljona /brTP.


Cilj procjenjivanja borbene gotovosti bio je utvrđivanje stvarnog stanja borbene gotovosti, pružanje pomoći jedinici, te prijedlog mjera kojim bi se kontrolisana jedinica dovela u potrebno stanje borbene gotovosti.

Uvodno obraćanje kroz koje je istaknut značaj procjene borbene spremnosti, kao značaj i uloga Deminerskog bataljona u okviru OS BiH, dao je brigadir Mirsad Ahmić. On je također istakao specifičnost ove jedinice u odnosu na druge jedinice OS BiH, a uz to je istakao probleme sa kojima se jedinice Deminerskog bataljona susreću u svakodnevnom radu prilikom ispunjavanja zadataka. Nakon izlaganja brigadira Ahmića, komandant Deminerskog bataljona pukovnik Dževad Zenunović je prisutnim stariješinama prezentovao informativni brifing. Procjena borbene spremnosti se odvijala po sljedećim elementima: stanje personala, stanje popunjenosti opremom, stanje obučenosti vojnih osoba, provjera oficira i podoficira, provjera fizičke spremnosti, provjera po stručno-specijalističkim elementima. Na brifingu koji se održao po završetku procjene borbene gotovosti, tim za procjenu je iznio svoja zapažanja o Deminerskom bataljonu. Generalno, spremnost u ovoj jedinici je na potrebnom nivou uz određene detalje koje treba popraviti i otkloniti u narednom periodu. Završnu riječ u ime brigadira Mirsada Ahmića dao je pukovnik Darko Bošnjak, koji je napomenuo da je najveći značaj ove kontrole u stvari da se sagleda trenutno stanje u jedinici i da ista posluži za otklanjanje uočenih nedostataka.

Info-brTP