Brigada taktičke podrške

Počeo Kurs za razvoj vođa

25.5.2015

Prigodnom ceremonijom u Brigadi taktičke podrške, 18.05.2015. godine, počela je realizacija planske aktivnosti obuke Osnovni kurs za razvoj vođa.

Kurs pohađa 40 vojnika iz sastava brTP i jedan vojnik iz sastava ZŠ OS BiH. Kroz realizaciju Plana i programa obuke koji je dizajnirala KOiD, polaznici kursa će steći znanja i vještine koji su dostatni nivou vođa timova vojnika. Plan i program obuke obuhvata teoretski dio, koji se realizuje kroz predavanja, kako od strane instruktora tako i predavača iz sastava drugih organizacijskih cjelina OS BiH, te praktični dio, koji polaznike kursa stavlja u uloge vođa timova kroz koji oni praktično realizuju stečena znanja. Kurs traje četiri radne sedmice i od polaznika se, između ostalog, očekuje da polože pismene, usmene i praktične testove. Završni test je marševanje na daljinu od 20 km sa borbenom opremom.

Instruktori na kursu su iskusni podoficiri iz sastava brTP, a pored predavača iz OS BiH, značajan doprinos realizaciji kursa dao je i glavni narednik NATO štaba u Sarajevu Imfeld Douglas sa svojim saradnicima.

Info-brTP