Brigada taktičke podrške

Posjeta načelnika općine Novi Grad kasarni „Rajlovac OS BiH“

27.5.2015

Delegacija općine Novi Grad na čelu sa načelnikom općine gospodinom Semirom Efendićem, 21.05.2015. godine, boravila je u uzvratnoj posjeti u kasarni “Rajlovac OS BiH”.

Delegaciju općine primio je Komandant Brigade taktičke podrške (brTP).

Tokom posjete delegacije održan je sastanak na kome su prisustvovali, pored Komandanta brTP i PNŠ za OP, oficir za informisanje brTP. Na sastanku je razgovarano o zajedničkim problemima koji opterećuju kasarnu “Rajlovac OS BiH” i civilno stanovništvo ovog dijela grada u smislu gužvi u saobraćaju i uređenosti putnih komunikacija prilaza kasarni “Rajlovac OS BiH”.    

Pored navedenog razgovarano je o mogućnostima renoviranja zatvorenog bazena i uređenja fudbalskog terena na lokaciji kasarne “Rajlovac OS BiH” od strane općine Novi Grad (procedura je pokrenuta između općine Novi Grad i MO BiH). Delegacija općine Novi Grad iskoristila je priliku te na licu mjesta sagledala stanje zatvorenog bazena, igrališta, prilaza kasarni Rajlovac, kao i lokaciji na kojoj se planira izgradnja parking prostora.

Na kraju je dogovoren nastavak daljnje saradnje u cilju realizacije gore navedenog.

Info-brTP