Brigada taktičke podrške

Posjeta delegacije Vojske R. Srbije i predstavnika OS Kraljevine Švedske Deminerskom bataljonu/brTP

1.6.2015

Delegacija iz sastava Vojske R. Srbije i OS Kraljevine Švedske su, 27.05.2015. godine, izvršili posjetu Deminerskog bataljona i Privremenog centra za deminiranje i EOD u kasarni „Rajlovac OS BiH“.

Prihvat ove dvije delegacije koje su u zasebnim prezentacijama učestvovale u prezentaciji deminerskih aktivnosti u provođenju PMA (protiv minskih akcija) izvršili su predstavnici Zajedničkog štaba i OK OS BiH sa svojim saradnicima. Cilj posjete predstavnika Vojske R. Srbije koju je predvodio pukovnik Mario Arbutina i OS Kraljevine Švedske na čelu sa Fedrikom Johnssonom, bilo je sagledavanje stanja i aktivnosti Deminerskog bataljona/brTP u cilju razvijanja saradnje po pitanju realizacije deminerskih aktivnosti, obuke deminerskog personala, kao i razmjena novih saznanja i iskustva s kojim su se susretali tokom dosadašnjeg iskustva.

Kroz informativne brifinge, gostima je prezentovana uloga OS BiH u realizaciji deminiranja, organizacijsko formacijska struktura deminerskog bataljona sa svojim kapacitetima i sposobnostima, Plan deminerskih aktivnosti za 2015. godinu, kao i način edukacije personala u obavljanju svih deminerskih zadataka koje obavljaju jedinice OS BiH.

Predstavljene su sposobnosti i kapaciteti Privremenog Centra za protivminska dejstva i EOD OS BiH, koje vrši edukaciju personala putem određenih kurseva iz oblasti humanitarnog deminiranja i EOD obuke.

Nakon izvršenog informativnog brifinga i konstruktivne rasprave o mogućoj bilaletarnoj saradnji i pružanju pomoći u realizaciji deminerskih aktivnosti upriličen je TT zbor na kojem je prezentovana deminerska i EOD oprema.

U sklopu posjete prikazana je i vježba koju su izveli pripadnici čete za NUS.

Delegacija iz sastava Vojske R. Srbije svoju posjetu OS BiH je završila 28.05.2015. godine

posjetom deminerskog radilišta „Tinjaši“ u Brčko Distriktu gdje će će praktično vidjeti

prezentaciju deminerskih aktivnosti.

Info-brTP