Brigada taktičke podrške

Ceremonija primopredaje donirane opreme od strane Ambasade SAD-a

12.6.2015

Ceremonija primopredaje doniranih sredstava i opreme za potrebe čete za uništavanje NUS-a OS BiH od strane Ambasade SAD-a u BiH, održana je u Centru za protivminsko djelovanje i uništavanje eksplozivnih sredstava (EOD) na lokaciji kasarne „Rajlovac OS BiH“, 12.06.2015.godine.

Ova aktivnost je realizovana u okviru realizacije obuke za pripadnike Deminerskog bataljona-čete za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava, koja se održava u organizaciji Ureda za odbrambenu saradnju (ODC) Ambasade SAD-a u BiH i instruktora Mornaričke jedinice vojske SAD-a u periodu od 08.06. do 19.06.2015. godine.

Donirana sredstva ispred Ambasade SAD-a uručila je ambasadorica SAD-a u BiH NJ.E. Maureen Elizabeth Cormack, a ispred MO i OS BiH istu su preuzeli ministrica odbrane BiH Marina Pendeš i zamjenik načelnika ZŠ OS BiH za resurse general major Senad Mašović.

Vrijednost donirane opreme iznosi oko 80.000 američkih dolara i dio je investicije Američke komande u Evropi, odjela za humanitarno deminiranje.

Ceremoniji su prisustvovali delegacije MO i OS BiH, Ambasade SAD-a u BiH, komanda brTP, dio Deminerskog bataljona-čete za uništavanje NUS-a, kao i mediji iz BIH i pres služba Ambasade SAD-a.

Info-brTP

12 FOTO GALERIJA