Brigada taktičke podrške

Završen Osnovni kurs za razvoj vođa u brTP

19.6.2015

Podjelom uvjerenja u kasarni u Rajlovcu 16.06.2015. godine završen je Osnovni kurs za razvoj vođa u brTP. Pripadnici (41) iz sastava brTP i ZŠ OS BiH su kroz četiri radne sedmice uspješno odgovorili pismenim testovima, provjerama fizičke spremnosti, usmenim testovima i praktičnim zadacima, koji su bili završne faze određenih oblasti obučavanja kroz lekcije, teme i zadatke.

Dvije faze kursa, (1) faza I koja je podrazumijevala predavanja lekcija i učionički rad, te (2) faza II koja je podrazumijevala terensku obuku, završene su završnim testom - marševanje na daljinu od 20 km na relaciji Vareš – Bobovac. Polaznici kursa su tokom realizacije plana i programa obuke pokazali visoku motiviranost i posvećenost, što su pokazali i rezultati svih testova i provjera.

Na ceremoniji dodjele uvjerenja o završenom kursu proglašeni su i najbolji pojedinci. Za najboljeg polaznika po ukupnim rezultatima proglašen je vojnik I kl. Rusmir Hondo iz bataljona vojne policije, a kao najbolja polaznica proglašena je voj. I kl. Dina Talić iz deminerskog bataljona. Kao najboljim pojedincima uručeni su im i prigodni pokloni. Kao poseban poklon, glavni podoficir brTP najboljem polazniku je uručio i zastavu klase, koju su dizajnirali polaznici kursa. Vojniku I kl. Dejanu Božiću uručen je poseban poklon od glavnog podoficira brigade za najbolje urađen pismeni rad na datu temu.

Uvjerenja o završenom kursu uručili su brigadir Nenad Garić, NŠ brTP, glavni podoficir brTP zast. I kl. Emin Dervišević, voditelj kursa st. vod. I kl. Elvir Karamuratović, a pored uručenja uvjerenja ispred KOiD-a prisutnim se obratio i čestitao uspješan završetak kursa major Rizvo Ismet.

Pored vanjskih predavača, kurs su realizovali st. vod. I kl. Elvir Karamuratović, zastavnik I klase Josip Mijatović, st. vod. I kl. Faruk Letić, st. vod. Ranko Stojanović, st. vod. Džemal Klisura.        

Info- brTP