Brigada taktičke podrške

Posjeta polaznika ljetne škole “Mladi i sigurnost“ kasarni „Rajlovac OS BiH“

25.6.2015

Polaznici ljetne škole “Mladi i sigurnost” te predstavnici Vojno-političkog ureda OSCE misije u BiH posjetili su 22.06.2015. godine kasarnu “Rajlovac OS BiH”.

Posjeta je organizovana od strane OSCE-a u Bosni i Hercegovini, a pod pokroviteljstvom Interresorne radne grupe Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Polaznike i personal ljetne škole u ime brTP OS BiH primili su pukovnik Admir Delić PNŠ za CVS, pukovnik Dževad Zenunović, komandant Deminerskog bataljona i major Dejan Blagovčanin, komandant Centra za EOD i PMD. Na samom početku posjete u Centru za EOD i PMA prisutnima se obratio komandant Deminerskog bataljona, te kroz informativni brifing iste je upoznao sa aktivnostima Deminerskog bataljona i Centra za EOD i PMD. Pored toga istaknuto je koliko je posao deminera važan i opasan te su izneseni podaci o ukupnoj površini koja je deminirana od strane Deminerskog bataljona.


Na kraju obraćanja prisutnima je ukratko prezentovana i strategija PMA na državnom nivou te izmjene krajnjeg roka za završetak PMA, odnosno uklanjanje i uništenje svih mina i MES-a na području BiH. Nakon informativnog brifinga, polaznicima ljetne škole je prezentovana oprema koju koriste demineri i EOD jedinica, te je izvršena praktična demonstracija sa dijelom opreme koju koristi EOD jedinica. Po završetku prezentacije sredstava i opreme goste su preuzeli pripadnici Brigade ZS i PZO odnosno 2. helikopterskog skvadrona.

Info-brTP