Brigada taktičke podrške

Posjeta zamjenika komandanta OK OS BiH za operacije brigadnog generala Mirsada Ahmića Deminerskom bataljonu OS BiH

14.8.2015

Brigadni general Mirsad Ahmić, zamjenik komandanta Operativne komande OS BiH za operacije, sa saradnicima posjetio je 13.08.2015. godine Deminerski bataljon Brigade taktičke podrške na lokaciji kasarne „Rajlovac“, Sarajevo, kako bi prisustvovao redovnoj analizi ciklusa deminiranja za prethodni mjesec (CIKLUS 15/07).

Generala Ahmića i njegove saradnike u ime Komande Brigade taktičke podrške primio je načelnik Štaba komande Brigade taktičke podrške brigadir Nenad Garić.

Kroz analizu ciklusa deminiranja za mjesec juli 2015. godine komandant Deminerskog bataljona major Izudin Muftić, zajedno sa komandirima deminerskih jedinica, prezentirao je deminerskе aktivnosti koje su relizovane u proteklom ciklusu, trenutne aktivnosti u ciklusu deminiranja, te naglasio trenutne probleme koji utiču na ispunjenje Plana protivminskih akcija za 2015. godinu.


Na kraju posjete Zamjenik komandanta OK OS BiH za operacije dao je smjernice za daljnji rad Komande i jedinica Deminerskog bataljona OS BiH, ukazao na rješavanje uočenih problema, na svim nivoima komandovanja i kontrole, a s ciljem realizacije deminerskih aktivnosti u skladu sa Planom protivminskih akcija za 2015. godinu.

Info-brTP