Brigada taktičke podrške

Početak stručno-specijalističkog dijela osnovne oficirske edukacije u kasarni „Miloš Obilić“ Pale

16.9.2015


U cilju realizacije trećeg dijela stručno-specijalističke osnovne oficirske edukacije, 14.09.2014. godine u kasarni "Miloš Obilić" Pale započeta je edukacija za kandidata Bojana Jeličića. Izvođenje edukacije trajat će u periodu od 14. septembra do 04. decembra 2015. godine. Za vrijeme edukacije kandidat će usvajati znanja iz komunikacijsko-informatičkih vještina.

Info- brTP