Brigada taktičke podrške

Posjeta delegacije Vojske Republike Srbije Deminerskom bataljonu/brTP

1.10.2015

Delegacija iz sastava vojske R. Srbije koju je predvodio načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković uz prisustvo načelnika ZŠ OS BiH general pukovnika Ante Jeleča sa saradnicima, predstavnicima Operativne komande na čelu sa general majorom Draganom Vukovićem je 30.09.2015 godine izvršila posjetu Deminerskog bataljona/Brigade taktičke podrške i Privremenog centra za deminiranje i EOD u kasarni „Rajlovac OS BiH“.

Nakon prihvata delegacije od strane komandanta Brigade taktičke podrške brigadira Amira Čorbe upriličen je informativni brifing i TT zbor na kojem je prezentovana deminerska i EOD oprema.

Predstavnicima vojske R. Srbije kroz informativni brifing predstavljene su sposobnosti i kapaciteti Deminerskog bataljona i Privremenog Centra za protivminska dejstva i EOD OS BiH, koji vrši edukaciju personala putem određenih kurseva iz oblasti humanitarnog deminiranja i EOD obuke.

U sklopu posjete prikazana je i pokazna vježba „Reakcija EOD tima na IED“ koju su izveli pripadnici čete za NUS.

Info- brTP