Brigada taktičke podrške

Realizacija GEO kursa 1-5 u Vojnoobavještajnom bataljonu Brigade taktičke podrške

19.10.2015

Svečana ceremonija zatvaranja GEO kursa 1-5 koji je realizovan u organizaciji ZŠ OS BiH i EUFOR-a, upriličena je 16.10.2015. godine u prostorijama Vojnoobavještajnog bataljona brTP na lokaciji kasarne „Rajlovac OS BiH“.

GEO kurs 1-5 realizovan je u periodu od 07.09. do 16.10.2015. godine na već pomenutoj lokaciji i isti su uspješno završila 4 (četiri) pripadnika iz sastava GEO ćelije Vob-a. Navedeni kurs su realizovali certificirani instruktori OS BiH uz nesebičnu pomoć instruktora iz sastava EUFOR-a.

Zatvaranju kursa, pored komandanta i izvršnog oficira VOb-a, prisustvovali su i major Draženko Đenić iz J2 ZŠ OS BiH i predstavnici EUFOR-a. Komandir GEO ćelije EUFOR-a je izrazio zadovoljstvo pomenutim kursom i istakao da sada VOb kao i OS BiH imaju osposobljenu GEO ćeliju koja može izrađivati različite vrste karata. Pored osposobljeng kadra za izradu karata, bitnu ulogu ima i donacija Ambasade Velike Britanije u mjesecu julu tekuće godine, a koja se ogleda u neophodnim materijalnim sredstvima (računari, ploteri) za nesmetano funkcioniranje GEO ćelije.

Info- brTP