Brigada taktičke podrške

Posjeta predstavnika Ureda Vojnog atašea SAD-a Oklopnom bataljonu

19.10.2015

Zamjenik vojnog atašea SAD-a pukovnik Christian L. Werner, u pratnji zamjenika komandanta OK OS BiH za operacije brigadnog generala Mirsada Ahmića, sa timom starješina iz OK OS BiH i komande brTP posjetio je 15.10.2015. godine komandu i jedinice Oklopnog bataljona brTP na lokaciji VB „Dubrave”- Živinice.

Cilj posjete je bio upoznavanje sa trenutnim stanjem u komandi i jedinicama Oklopnog bataljona brTP i pružanje pomoći  na povećanju operativnosti borbenih sredstava i borbene gotovosti.

Komandant Oklopnog bataljona brTP je prisutne upoznao o trenutnom stanju borbene tehnike, personala, materijalne i personalne popunjenosti, svakodnevnim problemima sa kojima se jedinica susreće, a iznio je i prijedloge za njihovo rješavanje.

Nakon uvodnog brifinga i upoznavanja sa stanjem, prisutni su izvršili obilazak smještajnih kapaciteta jedinice i iskazali punu podršku u realizaciji aktivnosti podizanja operativnosti borbenih sredstava,  a sve u cilju izlaska tenkovskih posada na KBG.

Info- brTP