Brigada taktičke podrške

Uspješno okončana neutralizacija avio-bombe na području Bosanske Otoke uz podršku pripadnika OS BiH

27.10.2015

Nakon izvršene koordinacije između Federalne uprave civilne zaštite i Oružanih snaga BiH, okončane su procedure neutralizacije i uništenja avio-bombe, pronađene na području Bosanske Otoke.

Pretpostavlja se da je avio-bomba bačena 29. maja 1944. godine, prilikom bombaških napad na željezničku prugu. Težina bombe iznosila je 248 kg, a sadržaj eksploziva unutar bombe iznosio je 120 kg.

Za koordinaciju svih aktivnosti pripadnika OS BiH i predstavnika FUCZ bio je zadužen izvršni oficir čete za NUS poručnik Mirsad Alibegović. Pored poručnika Alibegovića u realizaciji uništenja avio-bombe bio je uključen jedan EOD tim, tehničari za NUS iz sastava čete za NUS Deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške.

Realizacija uništenja avio-bombe otpočela je 24.10.2015. godine u skladu sa dogovorenim elementima plana neutralizacije avio-bombe AN M64 A1, naoružane sa repnim upaljačem M116.

Nakon izvršenih završnih provjera, izvedenih zaštitnih radova, uspostavljanja komandnog mjesta na sigurnoj udaljenosti, kompletiranje alata, postavljanje primarnog (radio kontroliranog) i alternativnog (žičanog) sistema iniciranja, uspostave osmartačkog mjesta sa robot sistemom PACK BOT te finalne evakuacije stanovništva, uslijedile su aktivnosti na „onesposobljavanju bombe“. Nakon prvog prilazka NUS-u od strane Seada Vrana (FUCZ) i komandira EOD tima OS BiH OR7 Seada Jonuzovića izvršeno je postavljanje alata Vulcan Alford (30g) sa magnezijskim konkavnim konom. Nakon ovih aktivnosti uslijedilo je radio kontrolirano aktiviranje prvog alata, s ciljem izazivanja deflagracije/eksplozije bez udarnog talasa (LOW-ORDER). Nakon ovih aktivnosti i provedenog vremenskog perioda čekanja na mjestu opaljenja, upućen je robot sistem PackBot 510, s ciljem osmatranja i provjere sigurnosnih elemenata opaljenja. Nakon što je potvrđeno izvođenje deflagracije/slabe eksplozije (LOW-ORDER) 100% i neutralirano oko 70% glavnog punjenja avio-bombe, izvršeno je postavljanje dva seta ručnih zapaljivih bombi AN M14 na bazni i unutrašnji dio avio-bombe, s ciljem sagorijevanja ostatka eksplozivnog punjenja i elimiranja eksplozivnih komponenti upaljača. Nakon ovih aktivnosti, izvršeno je radio kontrolirano aktiviranje zapaljivih bombi. Poslije gorenja eksplozivnog punjenja i aktiviranje upaljačkog inicijatora, izvršena je potvrda o potpunoj neutralizaciji eksplozivnih komponenti od avio-bombe, gašenje i hlađenje mjesta rada. Na kraju je uslijedilo izvlačenje košuljice avio-bombe i prestanak opće opasnosti.

Ovom kordiniranom aktivnosti, pripadnici iz sastava čete za NUS su još jednom potvrdili da sa najsavremanijom EOD opremom i uz obučenost personala mogu dati značajan doprinos u ovakvim i sličnim aktivnostima. 

Info-Brigada taktičke podrške