Brigada taktičke podrške

Posjeta delegacije OS Kraljevine Švedske Deminerskom bataljonu/brTP

27.10.2015

Delegacija predstavnika OS Kraljevine Švedske na čelu sa pukovnikom Lars Olssonom je 27.10.2015. godine u kasarni „Rajlovac OS BiH“ izvršila posjetu Deminerskom bataljonu/Brigade taktičke podrške. U ime ZŠ OS BiH uvodno obraćanje i dobrodošlicu uputio je pukovnik Željko Šinik.

Cilj ove posjete jeste sagledavanje stanja i aktivnosti deminerskog bataljona i Privremenog Centra za protivminska dejstva i EOD OS BiH, koji vrši edukaciju personala putem određenih kurseva iz oblasti humanitarnog deminiranja i EOD obuke.

Kroz informativni brifing komandant Deminerskog bataljona major Muftić je izvršio prezentaciju aktivnosti bataljona kroz organizacisko-formacijsku strukturu deminerskog bataljona, prezentaciju deminerskih aktivnosti u periodu 2007-2015 godine, kao i predstavljanje postignutih rezultata čete za NUS.

Prezentaciju aktivnosti Privremenog Centra za protivminska dejstva i EOD OS BiH izvršio je major Dejan Blagovčanin.

Nakon prezentacije aktivnosti deminerskog bataljona uslijedila je konstruktivna rasprava i razmjena iskustva o deminiranju. Ekspertni tim OS K. Švedske se interesovao za probleme tokom izvođenja deminerskih aktivnosti za standarde i iskustva tokom primjene nove metode deminiranja „ciljana metode deminiranja“. Ovu metodu deminiranja jedinice Deminerskog  bataljona primjenjuju od 2014. godine u okviru pilot projekta koji je financiran od strane  Evropske unije iz IPA izvora.

Nakon izvršenog informativnog brifinga upriličen je TT zbor na kojem je prezentovana deminerska i EOD oprema.

Delegacija OS K. Švedske se zahvalila na priređenoj prezentaciji, uputila čestitke na postignutim rezultatima i aktivnosti koje obavljaju jedinice deminerskog bataljona.

Delegacija OS K. Švedske će u skladu sa planom posjete 27. i 28.10. izvršiti posjetu lokacije „TROM“ Doboj, deminerskog radilišta u općini Kupres kao i posjetu poligona za uklanjanje nestabilne municije i MES-a na Glamoču.

Info- brTP