Brigada taktičke podrške

Djelimično procjenjivanje borbene spremnosti u Bataljonu veze brTP

2.11.2015

Tim starješina iz OK OS BiH na čelu sa načelnikom Odjela za komunikacije i informatičku opremu G-6 brigadirom Dinkom Žarkušićem, na lokaciji kasarne „Miloš Obilić“ Pale, izvršio je 28.10.2015.godine djelimičnu procjenu borbene spremnosti Bataljona veze brTP.

Tokom procjenjivanja po određenim elementima, pripadnici Bataljona veze Brigade taktičke podrške pokazali su profesionalan i odgovoran odnos prema svim postavljenim zadacima koji su traženi od strane ocjenjivača.

Nakon sagledavanja svih elemenata djelimične  procjene borbene spremnosti izvršena je analiza na  kojoj su prisustvovali članovi tima za ocjenjivanje i komandant Bataljona veze sa ključnim personalom jedinice.

Ovom prilikom vođa tima za ocjenjivanje je pohvalio jedinicu čiji pripadnici su kroz svoj rad pokazali visok stepen obučenosti i spremnosti da odgovore svim postavljenim zadacima u okviru materijalno tehničkih sredstava koji su im na raspolaganju. 

Info-brTP