Brigada taktičke podrške

Polaznici Osnovnog kursa za razvoj vođa brTP posjetili vjerske objekte

2.11.2015

Realizirajući Tematski plan i program instrukcija Osnovnog kursa za razvoj vođa Brigade taktičke podrške, polaznici kursa predvođeni instruktorima, 29.10.2015.godine su posjetili četiri vjerska objekta u Sarajevu.

U skladu sa temom Kulturne i vjerske različitosti posjećene su Begova džamija, Muzej jevreja i sinagoga, pravoslavna Saborna crkva i Katedrala. Ovakav vjerski i edukativni rad doprinosi jačanju međusobne komunikacije  i uzajamnom poštovanju, čiji su vrhunac  svestrana uvažavanja svih pripadnika OS BiH.

Vjerski službenici i Odjel za CVS brTP  upriličili su realizaciju ove aktivnosti i time doprinijeli, ne samo realizaciji teme obuke kursa, nego su otvorili vrata buduće saradnje između OS BiH i vjerskih potencijala u zajednicama u kojima su razmješteni dijelovi komandi i jedinica OS BiH.

Info-brTP

3 FOTO GALERIJA