Brigada taktičke podrške

Realizacija deminerskih aktivnosti u neposrednoj blizini Međunarodnog aerodroma Sarajevo

6.11.2015

Pripadnici OS BiH iz sastava Deminerskog bataljona brTP su 05.11.2015. godine počeli realizaciju deminerskih aktivnosti na deminerskom projektu „Međunarodni aerodrom Sarajevo“.

U skladu sa procedurama deminiranja planirane su deminerske aktivnosti na površini od 5.402 m2, a završetak aktivnosti na ovom projektu  je planiran za 02.12.2015. godine. Metoda izvođenja operacije humanitarnog deminiranja koja će se sprovoditi na ovom deminerskom radilištu je metoda čišćenja uz upotrebu mašina za standardno uznemiravanje tla  i PREG-a (psi za otkrivanje eksploziva). U aktivnostima deminiranja učestvovat će  manuelni tim, mašinski tim za standardno uznemiravanje tla i tim PREG-a.

Deminerski projekat „Međunarodni aerodrom Sarajevo“ pokriva područje zagađeno minama koje se nalazi neposredno uz žičanu ogradu Međunarodnog aerodroma. Deminiranjem ovog područja olakšat će se život građana koji žive i rade neposredno uz minsko polje i svakodnevno su suočeni sa opasnostima koje mogu prouzrokovati aktiviranje zaostalih mina.

Pored ovog zadatka Deminerski bataljon brTP trenutno sa svojim kapacitetima realizuje aktivnosti deminiranja na dvadesetdva  deminerska radilišta u sedamnaest opština na području BiH. Svi učesnici u sprovođenju deminerskih aktivnosti na planiranim deminerskim radilištima spremni su dati  sve od sebe da bi ostvarili planiranu produktivnost u ispunjenju Plana protivminskih aktivnosti za 2015. godinu. 

Info-brTP