Brigada taktičke podrške

Polaznici Osnovnog kursa za razvoj vođa BrTP posjetili kamp Butmir

13.11.2015

U sklopu realizacije Plana i programa obuke, polaznici Osnovnog kursa za razvoj vođa Brigade taktičke podrške 11.11.2015. godine posjetili su kamp Butmir.

U Operativnoj komandi OS BiH polaznicima kursa se obratio komandant OK OS BiH general major Dragan Vuković naglasivši značaj realizacije kursa. Glavni podoficir OK OS BiH Zoran Kovačević informirao je polaznike kursa o misiji i organizaciji OK OS BiH. U nastavku posjete kampa Butmir polaznike je ispred NATO štaba u Sarajevu dočekao i održao kratak informativni brifing o misiji i zadacima NATO štaba u Sarajevu glavni narednik Harley Schwind. Posjeta kampa završena je obilaskom PSOTC Komande obuke i doktrine gdje je kroz informativni brifing glavni podoficir centra Poško Esad upoznao posjetioce sa misijom i zadacima centra.

Polaznici kursa izrazili su zadovoljstvo što im se ukazala prilika da obilaskom baze Butmir vide smještajne kapacitete i ostale objekte na lokaciji i upoznaju se sa radom i misijom jedinica.

Info-BrTP