Brigada taktičke podrške

Posjeta delegacije OSCE Ureda u Tadžikistanu i visokih predstavnika država Centralne Azije deminerskom bataljonu brTP

20.11.2015

Delegacija predstavnika OSCE Ureda u Tadžikistanu i visokih predstavnika Republika Tadžikistan, Kazahstan i Kirgistan je 18.11.2015. godine u kasarni „Rajlovac OS BiH“ posjetila je Deminerski bataljon brigade taktičke podrške.

Prezentaciju aktivnosti kao i predstavljanje organizacijsko-formacijske strukture, kroz informativni brifing iznio je komandant Deminerskog bataljona major Izudin Muftić.

Nakon prezentacije aktivnosti Deminerskog bataljona uslijedio je konstruktivan razgovor i razmjena iskustava iz oblasti deminerskih aktivnosti. Nakon izvršenog informativnog brifinga, na poligonu kasarne „Rajlovac OS BiH“ upriličen je TT zbor na kojem je prezentovana deminerska i  EOD oprema.

Cilj posjete, koji je i postignut, bio je da zvaničnici OSCE ureda u Tadžikistanu i visoki predstavnici država Centralne Azije sagledaju iskustva Oružanih Snaga Bosne i Hercegovine u provođenju akcija humanitarnog deminiranja i uništenja NUS-a.

Na kraju posjete delegacija se zahvalila na priređenoj prezentaciji, uputili čestitke na postignutim rezultatima i aktivnostima koje obavljaju jedinice bataljona, i u znak zahvalnosti predstavnicima OS BiH uručila prigodne poklone.

Info- brTP